facebook

icon posta

telefon: +420 515 277 147

email: pravice@obecpravice.cz

adresa: Pravice 70, 671 78

IČO: 00636 932

Jako snad v každé vesnici na Jižní Moravě, tak i u nás v Pravicích se konaly krojované hody. Letošní datum vyšlo na sobotu 22.10.2016. Pravické hody patří každoročně k jedněm z posledních hodů na okrese. Přípravy na tuto velkou slávu začínají několik týdnů dopředu. O vše se stará hlavní stárek s chasou pod záštitou Sboru dobrovolných hasičů Pravice.

Samotné hody pak začínají pro chasu v páteční podvečer, kdy vztyčí před kulturním domem máju, kterou samozřejmě přes noc hlídají proti případným závistivcům. Druhý den začal průvod krojovaných v pravé poledne vyzvednutím hodového práva na obecním úřadě za doprovodu kapely Trenďanky.

 Ačkoliv pár dní předem bylo počasí velmi churavé, v sobotu se nad krojovanými slitovalo sluníčko, které svítilo až do večera. Chasa se letos skládala ze šesti páru dospělých, sedmi párů dětí a dvou sklepníků. Krojovaní chodili od domu k domu a zvali na taneček, vínečko a hlavně na večerní zábavu.

Hodová zábava začínala ve 20:00 předtančením dětí, po kterých hned následovali dospělí. K tanci a poslechu hrála jako každý rok od obnovení hodů dechová kapela Skaláci. Po půlnoci krojovaní předávali právo zpět panu starostovi, ale ne zadarmo. Přece si krojovaní nebudou platit dohodky ze svého? Pan starosta se tedy nechal chvíli prosit, ale poté slíbil nějaký ten soudek piva, vína a dobré maso. Účast byla velká a hodovalo se až do brzkých ranních hodin. I přes všechny problémy a strasti se akce vydařila. Lidé se bavili, a to je pro nás to nejdůležitější.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na pořádání hodů. Děkujeme dětem, že to v krojích celý den zvládli a rodičům, kteří s nimi nacvičovali. Děkujeme chase, že se jim hody podařily uspořádat a doufáme, že i v dalších letech se bude mládež snažit o udržení této tradice v obci.

Uplynul rok a naše pravické děti Renata a Ruda Švejdíkovi, Sára a Terka Kunertovi, Simona a Vendula Zvonkovi, Klárka Vitouchová, Pavel Kubovic, Jakub Szabo, Sebastian Marinč, Aneta Bódisová, Dan Šarkozi, Kuba a Mirek Studénkovi se těšily, až opět vystoupí společně se staršími krojovanými na večerní zábavě v doprovodu hudební skupiny SKALÁCI. Pod vedením Blanky Kunertové a Lenky Kubicové si děti připravily svůj nástup, jehož realizace stála mnohá úsilí. Účastníci se scházeli každou neděli, aby byl nástup perfektní a aby tak mohli nejmladší ukázat, co se naučili. Věříme, že se v příštím roce opět vše vydaří stejně jako každý rok.

100 1569 Hody IMG 0754 1 hody3

obec na web

logo

logo

vase cesty k bezpeci

erb
Obec Pravice