Vyhlášky, usnesení zastupitelstva a výběrová řízení

 

 

Rozpočet obce Pravice 2017

http://rozpocet.alis.cz/00636932

 
   

Rozpočtové opatření 2017  2018

NÁZEV  
Rozpočtové opatření č.3.2018 rozpočtové opatření č.3.pdfrozp.opatř.č.3.pdf 30.11.2018
Rozpočtové opatření č. 2 2018.pdf 18.10.2018
 Rozpočtové opatření č. 1 2018.pdf 25.7.2018
   
Rozpočtové opatření č. 6 2017.pdf 25.7.2018
Rozpočtové opatření č. 5 2017.pdf  
Schválené rozpočtové opatření č.4.pdf 22.1.2018
Rozpočtové opatření č. 3 2017.Obce Pravice. pdf 5.12.2017
Rozpočtové opatření č. 2 2017 Obce Pravice.pdf 20.11.2017
Rozpočtové opatření č. 1.pdf 4.10.2017


Kanalizace

název  
Kanalizační řád.pdf  
Reklamační řád[1].pdf  

 Rozhodnutí

Název  
ROzhodnutí .pdf 19.7.2017

 

Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřská škola Pravice, okres Znojmo, příspěvková organizace

Vyhlášení konkursního řízení.pdf                                        4.6.2018 - 9.7.2018

 

Informace

Název
 
Protokol o zkoušce pitné voda Document (24).pdfDocument (25).pdf 13.11.2018
Protokol o zkoušce Odběr pitné vody.pdf 25.9.2018
Protokol o zkoušce pitné vody.pdf 27.6.2018
Protokol o skoušce pitné vody.pdf 29.3.2018
 Protokol o zkoušce, rpzboru pitné vody.pdf  30.11.2017
Odstranění a ořez dřevin E-ON.pdf   16.10.2017
Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování otchytného postupu pro usmrťování špačka obecného.pdf 4.10-31.10
Protokol o zkoušce vody.pdf 25.9.2017
Informace k zaslání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2017.pdf 28.4.2017 - 29.5.2017
Inormace ke zpřístupění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2017.pdf 28.4.2017 - 29.5.2017
Město Hrušovany n.Jev. hledá zaměstnance.pdf 18.4.2017
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné.pdf 15.4.2017-15.5.2017
Protokol o zkoušce vody .pdf 21.3.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení .pdf 16.1.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY.pdf 13.1.2017
Nařízení státní veterinární správvy.pdf   13.1.2017
Rozbor pitné vody .pdf  
Těžba palivového dřeva.pdf 4.11.2016
Veřejná výzva.pdf 12.10.2016
Protokol o zkoušce pitné vody .pdf 20.9.2016
Odchyt a usmrcování špačka obecného.pdf 19.9.2016 - 30-10-2016
Žádost o zveřejnění údajů.pdf 12.9.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.pdf 22.8.2016
Protokol o zkoušce pitné vody.pdf 21.6.2016
Informace .pdf  
 Informační leták pro poplatníky z nemovitých věcí  [1].pdf  29.4.2016 - 30.5.2016

Exekuční příkaz[1].pdf

17.4.2016 - 3.5.2016

Sdělení k placení daně z nemovitých věcí[1].pdf

8.5.2016

Protokol o zkoušce pitné vody v obci Pravice[1].pdf

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016

 

CETIN telekomunikace

 

 Informace

 

 Seznam nemovitých věcí, nacházejících se na území obce Pravice

 

Žádost o součinost 

 

 Informace

 

 Protokol o zkoušce pitné vody

9.12.2015

 Kotlíkové dotace pro občany mikroregionu

 

Policie ČR důležité upozornění 

 

 Protokol o zkoušce pitné vody

7.10.2015

 Informace.pdf

7.8.2015

 žádost o zveřejnění vlastíkům pozemků

1.9.2015

Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z

Návrh

Veřejná vyhláška

28.7.2015 - 28.8.2015
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Min. Zem..pdf 13.11.2017 - 29.11.2017
Rozhodnutí o zrušení výběropvého řízení 15.7.2015
Protokol o zkoušce vody 30.6.2015
Žádost o vyvěšení údajů  
Protokol o zkoušce pitné vody v obci Pravice 30.3.2015
ceník poskytovaných služeb  
Usnesení  9.2.2015

Volby do evropského parlamentu konané 24.5-25.5.2019

 
Stanovení minimálního počtu členů OVK volby.pdf 25.3.2019
 Informace o počtu a sídlech volebních okrskůSkener_20190409.pdf  8.4.2019
 Podání žádostiSkener_20190415.pdf  12.4.2019
   
   
   
   
   

 Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. 6. října 2018

 

 Název  
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce.pdf  6.10.2018
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce.pdf 20.9.2018 - 8.10.2018
Jmenování zapisovatele.pdf 25.8.2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 2018 .pdf 20.8.2018
 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise ..pdf  3.8.2018
 Seznam obcí.pdf  
 Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích k podpoře kandidátní listiny.pdf  
Oznámení o stanovení členů zastupitelstva obce Pravice pro následující volební období 2018 - 2022.pdf 9.7.2018

Místní a veřejné vyhlášky

Název vyhlášky
   Vyvěšeno                                              Účinnost od
Dražební vyhláška elektronická 2013.pdf 17.9.2018 - 17.10.2018
Vyhláška č. 294/2006 Sb..pdf 10.9.2018 - 31.10.2018
Veřejná vyhláška .pdf 27.4.2018 -28.5.2018
usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronické dražby (dražební vyhláška).pdf -14.6.2017
Dražební vyhláška list vlastnictvi č. 306.pdf 23.5.2017 - 29.6.2017
Veřejná Vyhláška FÚ.pdf 28.4.2017 - 29.5.2017
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) .pdf 10.3.2017
Dražební vyhláška .pdf 20.2.2017 - 28.3.2017
1. Dražební vyhláška.pdf 23.1.2017 - 9.3.2017
Tržní řád obce Pravice .pdf 8.12.2016
Obecně závažná vyhláška obce Pravice č. 1. 2016.pdf 8.12.2016- 31.12.2016
Veřejná vyhláška K.pdf 21.10.2016 - 6.11.2016
Veřejná vyhláška K.pdf  
Dražební vyhláška .pdf .9.2016 -7.10.2016
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy[1].pdf  5.8.2016 - 21.8.2016
Veřejná Vyhláška .pdf 3.8.2016 - 20.8.2016
Veřejná vyhláška o vydání opatření obecní povahy.pdf 10.6.2016-30.6.2016
Veřejná vyhláška[1].pdf 29.4.2016 - 30.5.2016
Veřejná Vyhláška KÚ Jmk[1].pdf 26.4.2016
 Usnesení Dražební vyhláška  8.4.2016 - 12.5.2016
Dražební vyhláška .pdf 21.3.2016 - 28.4.2016
Veřejná vyhláška 18.1.2016  -  04.02.2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015  28.12.2015 - 28.01.2016                                01.01.2016
Dražební vyhláška 10.12.2015
Vyhláška o odchytném postupu pro usmrcování čpačka obecného od 20.8,2015 - 31.10.2015
Dražební vyhláška 25.6.2015
veřejná vyhláška FŮ 4.5.2015
Veřejná vyhláška oznámení o návrzích opatření obecné povahy 9.4.2015 - 22.6.2015
Veřejná Vyhláška .pdf   KÚ Jmk 25.3. - 10.5.2015
Obecně závazná vyhláška 1/2015 23.3.2015 - 23.4.2015                            15.4.2015
Dražební vyhláška 8.1.2015 - 25.2.2015

Návrhy územního plánu

  Účinnost od - do
Veřejná vyhláška, oznámení o vydání územního plánu Pravice 29.12.2014 - 14.1.2015
 Opatření obecné povahy obce Pravice ÚP 29.12.2014 - 14.1.2015
I. Územní plán Pravice, textová část ÚP 29.12.2014. - 14.1.2015
II. Odůvodnění územního plánu Pravice 29.12.2014 - 14.1.2015
1.základní členění území, ÚP Pravice 29.12.2014
2.hlavní výkres 29,.12.2014
3. Veřejně prospéšné stavby ÚP Pravice 29.12.2014
4. Koordinační výkres 29.12.2014
4.1. koordinační výkres technická infrastruktura. 29.12.2014
5. zábor zpf 29.12.2014
6 širší vztahy 29.12.2014

Usnesení obecního zastupitelstva

Informujeme občany, že je zveřejňována upravená verze usnesení ze zastupitelstva z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení EU o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Zápis a usnesení zastupitelstva v úplném znění je podle § 95 odst. 2 zákona o obcích k nahlédnutí na obecním úřadě.

Usnesení
Vyvěšeno
Usnesení ZO Pravice ze dne 28.3.2019Skener_20190402.pdf 1.4.-17.4.2019
Schůze obecního zastupitelstva 28.3.2019Skener_20190327.pdf 22.3.-29.3.2019
Usnesení ZO Pravice ze dne 26.2.2019  Skener_20190306 (4).pdfSkener_20190306 (5).pdf 1.3.-17.3.2019
Schůze ZO Pravice dne 26.2.2019  Skener_20190218 SCHŮZE.pdf 18.2.19-25.2.19
Usnesení ZO Pravice  ze dne28.12.2018.pdf 2.1.2018-9.1.2019
 Schůze ZO 28.12.2018Document (46).pdf  20.12.2018
 Usnesení ZO Pravice ze dne 10.12.2018 Document (24).pdf  11.12.2018-20.12.2018
Schůze obecního zastupitelstva 10.12.2018 3.12.2018-11.12.2018
Usnesení ZO Pravice ze dne 15.11.2018Document (24).pdf 21.11.2018-30.11.2018
2. schůze obecního zastupitelstva obce Pravice 15.11.2018  7.11.2018 - 16.11.2018
Usnesení z 1. ustavujícího zasedání ZO Pravice konané 5.11.2018  
Konání 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pravice 5.11.2018 28.10.2018 - 6.11.2018
Schůze obecního zastupitelstva .pdf 11.9.2018 - 19.9.2018
Usnesení ZO Pravice dne 28.6.2018.pdf  
Schůze obecního zastupitelstva .pdf 20.6.2018 - 28.6.2018
Usnesení ZO Pravice dne 3.5.2018.pdf  
Schůze obecního zastupitelstva 3.5.2018.pdf 25.4.2018 - 3.5.2018
Usnesení ZO Pravice dne 22.3.2018.pdf  
Schůze obecního zastupitelstva .pdf  
Usnesení ZO Pravice dne 28.12.2017.pdf  
Schuze obecniho zastupitelstva.pdf 20.12.2017-29.12.2017
Usnesení ZO Pravice dne 23.11.2017.pdf  
Schůze obecního zastupitelstva .pdf 15.11.2017 - 23.11.2017
Usnesení ZO Pravice dne 26.10.2017.pdf  
Schůze obecního zastupitelstva .pdf 18.102017 - 26.10.2017
Usnesení ZO Pravice dne 10.10.2017.pdf  
Schůze obecního zastupitelstva .pdf 1.10.2017 - 10.10-2017
Usnesení ZO Pravice dne 7.9.2017.pdf  
Schůze obecního zastupitelstva  7.9.2017.pdf 30.8.2017 - 7.9.2017
Usnesení ZO Pravice dne 29.6.2017.pdf  
Schůze obecního zastupitelstva .29.6.2017pdf 21.6.2017 - 29.6.2017
Usnesení ZO Pravice dne 25.4.2017.pdf  
Schůze obecního zastupitelstva 25.4.2017.pdf 17.4.2017 - 25.4.2017
Usnesení ZO Pravice dne 28.2.2017.pdf  
Schůze obecního zastupitelstva 28.2.2017.pdf 17.2.2017 - 28.2.2017
Usnesení ZO Pravice dne 7.12.2016.pdf  
Schůze obecního zastupitelstva 7.12.2016 .pdf 28.11.2016 - 7.12.2016
Usnesení ZO Pravice dne 25.11.2016.pdf  
Schůze obecního zastupitelstva 25.11.2016.pdf 17.11.2016
Usnesení ZO Pravice dne 29.9.2016.pdf  
Usnesení ZO Pravice dne 30.6.2016.pdf  
zastupitelstvo 30.6..pdf  22.6.2016 - 30.6.2016
Usnesení ZO Pravice dne 25.5.2016.pdf  
Zasedání obecního zastupitelstva.25.5.2016. pdf 17.5.2016 - 26.5.2016
Usnesení ZO Pravice dne 23.3.2016.pdf  
 Schůze obecního zastupitelstva .pdf  23.3.2016  14.3.2016 - 23.3.2016
Usnesení ZO Pravice dne 28.12.2015.pdf  
Schůze obecního zastupitelstva 28.12.2015

20.12.2015 - 28.12.2015 

Usnesení ZO Pravice dne 16.11.2015.pdf  
Schůze obecního zastupitelstva 16.11.2015

 7.11.2015

Usnesení ZO Pravice dne 25.9.2015.pdf  
 Schze obecního zstupitelstva 25.9.2015

 18.5.2015 - 25.9.2015

Usnesení ZO Pravice dne 4.9.2015.pdf  
Schůze obecního zastupitelstva 4.9.2015

 27.8.2015 - 4.9.2015

Usnesení ZO Pravice dne 25.8.2015.pdf  
Schůze obecního zastupitelstva 25.8.2015

 17.8.2015 - 26.8.2015

Usnesení ZO Pravice dne 23.6.2015.pdf  
Schůze obecního zastupitelstva 23.6.2015

 15.6.2015 - 23.6.2015

Usnesení ZO Pravice dne 28.4.2015.pdf  
Schůze obecního zastupitelstva 28.4.2015

 20..4.2015

Usnesení ZO Pravice dne 19.3.2015.pdf  
Schůze obecního zastupitelstva 19.3.2015

 11.3.2015

Veřejné zakázky

Název
Vyvěšeno
Výzva k podání nabídky Pravice _ Komunikace.doc 9.7.2018 - 23.7.2018
Výzva k podání nabídky Sportovní hřiště Pravice.pdf 31.3.2018 - 13.4.2018
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 4.9.2015 - 15.9.2015
 Výzva pro podání nabídky  29.7.2015 - 13.8.2015

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb,

Vyvěšeno

Žádost o informaci dle zák.č.106.pdf

1.10.2018

106-Usnesení ze zasedání.pdf

13.8.2018

zadost o 106.pdf  
Žádost o informace podle zákon č. 106 GDPR.pdf

4.6.2018

106 - zápisy ze zastupitelstva.pdf

VPP 2015 - 2017.pdf,

Zápisy ze ZO 2015.sxw,

Zápisy ze ZO 2016.sxw

Zápisy ze ZO 2017.sxw

 

16.4.2018

Problémy s ptáky.pdf

28.8.2017

Prodej pozemku.pdf

31.7.2017

Odběr odpadů z obalů.pdf

17.7.2017

Veřejné osvětlení.pdf

10.7.2017

Třídění odpadu.pdf

12.4.2017

Plánované investiční projekty 2017.pdf

6.3.2017

Kalkulace vodného a stočného

19.4.2016

Investiční projekty 2016

26.2.2016

Dotace voda
1_1_UR
1_2_SP
2a_1_zadost_JMK
2a_2_zadost_OPZP
2c_1_smlouva_JMK
2c_2_smlouva_SFZP
2d_MZ
3a_rozhodnuti_o_vyberu_zhotovitele
3c_oznameni_VVZ
4_smlouva_TDI
5_smlouva_VZ

4.12.2015

Dotace obecně
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5

1.12.2015
Investiční plány obce pro rok 2015 2.6.2015
Právní informační systém 26.5.2015
Investiční plány obce pro rok 2013 19.2.2013

Oznámení

Název oznámení
Vyvěšeno
Oznámení obecního úřadu PraviceSkener_20190410.pdfSkener_20190410 (2).pdf 1.4.-2.5.2019
Oznámení města ZnojmaSkener_20190411 (2).pdfSkener_20190411 (3).pdfSkener_20190411 (4).pdfSkener_20190411 (5).pdfSkener_20190411 (6).pdfSkener_20190411 (7).pdfSkener_20190411 (8).pdfSkener_20190411 (9).pdfSkener_20190411 (10).pdfSkener_20190411 (11).pdfSkener_20190411 (12).pdfSkener_20190411.pdf 1.4.-2.5.2019
 Oznámení záměr prodeje pozemkuSkener_20190408 (4).pdfSkener_20190408.pdf  8.4.2019-23.4.2019
Oznámení záměr prodeje pozemkuSkener_20190408 (5).pdfSkener_20190408 (6).pdf  8.4.2019-23.4.2019
Oznámení zahájení územního řízení.pdf 6.10.2018 -21.10.2018
Nabídka pozemků k pronájmu.pdf 3.10.2018 - 5.2.2019
Oznámení o zamýšleném převodu 2018.pdf 19.9.2018 - 19.12.2018
Nařízení města Znojma č. 3. 2018.pdf 20.6.2018 - 7.7.2018
-Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu.pdf 4.6.2018 - 19.6.2018
Oznámení záměr prodeje majetku .pdf 17.4.2018 - 3.5.2018
 Oznámení .pdf  ZSO Hrošovansko  6.3.2018
Document (199).pdf záměr prodeje majetku 20.2.2018 - 7.3.2018
Oznámení záměr prodeje majetku.pdf 20.2.2018 - 7.3,2018
Záměr prodeje majetku .pdf 20.2.2018 - 7.3.2018
Opatření obecné povahy..pdf 3.1.2018-19.1.2018
Oznámení o zveřejněných dokumentech.pdf 19.12.2017
Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací.pdf 18.12.2017 - 3.1.2018
Opatření obecné povahy .pdf 14.12.2017 - 30.12.2017
Oznámení rozpočtové opatření č. 4 zso Hrušovansko.pdf 5.12.2017
oznámení o zamyšlném převodu.pdf 28.11.2017-28.2.2018
Oznámení rozpočtového opatření č.3. ZSO Hrušovansko.pdf  
Oznámení rozpočtové opatření ZSO Hrušovansko.pdf  
Oznámení Rozpočtového opatření č.1.pdf  Zájmové sdružení obcí Hrušovansko  
Výzva k podání připomínek nebo námitek.pdf 16.11.2017 - 18.11.2017
Návrh podání obecné povany.pdf 16.11. -18.12.2017
Document (188).pdf  Návrh opatření obecné povahy 10.11.2017 - 26.11.2017
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací.pdf 6.11.2017 - 22.11.2017
Elektronická dražba.pdf 30.10.2017-6.12.2017
Opatření obecné povahy.pdf 30.10.2017-15.11.2017
usnesení .pdf 23.10.2017 - 25.11.2017
zveřejnění oznámení.pdf 16.10.2017-6.12.2017
Návrh opatření obecné povahy.pdf  25.8.2017 - 11.10.2017
 Záměr obce prodeje stavebního pozemku p.č. 3670.pdf 9.8.2017 - 25.8.2017
Záměr obce prodeje stavebího pozemku p.č. 749 2.pdf 9.8.2017 - 25.8.2017
 Záměr obce části prodeje stavebního pozemku č.2613/21.  pdf  9.8.2017 - 25.8.2017
Záměr prodeje stavebního pozemku .pdf  19.1.2017
 Záměr obce prodeje stavebního pozemku č 3724.pdf 19.1.2017
8.11.2016
8.11.2016
25.10.2016
26.8.2016 - 11.9.2016
9.5.2016 - 25.5.2016
 9.5.2016 - 25.5.2016
9.5.2016 - 25.5.2016
4.12.2015 - 19.12.2015
4.12.2015 - 19.12.2015
4.12.2015 - 19.12.2015
4.12.2015 - 19.12.2015
11.7.2015 - 26.7-2015

Rozpočty, rozpočtový výhled, rozpočtové provizorium  obce, rozpočtové opatření svazků a příspěvkové organizace

Rozpočtové opatření č.3/2018Document (42).pdfDocument (43).pdf 17.12.2018
návrh rozpočtu 2019 MŠDocument (37).pdfDocument (38).pdf 10.12.2018
 pravidla rozpoč.provizoria,rozp.opatření 9/2018,oznámení o zveřejnění dok.630496374_1_RO 9-2018.pdf630496374_2_Schválená pravidla rozpočtového provizora.pdf630496374_3_Souhrn oznámení.pdf  10.12.2018

návrh rozpočtu 2019 Příjmy.pdfDocument (47).pdf Financování_2019.pdf obec 

Pravice

10.12.2018
Rozpočet dobrovolného svazku obcí NIVADocument (27).pdfDocument (28).pdfDocument (29).pdfDocument (30).pdfDocument (31).pdf 30.11.2018
Rozpočtové opatření č.7.pdf Hrušovansko 22.10.2018
oznámení o zveřejných dokumentech.pdf rozpočtové opatření č. 6 1.10.2018

Rozpočtové opatření č.5 - ZSO Hrušovansko.pdf

3.9.2018

Rozpočtové opatření č, 4 2018 ZSO hrušovansko.pdf

18.7.2018

Rozpočtové opatření č. 3, DSO Hrušovansko.pdf

15.62018

Rozpočet obce Pravice na rok 2018 - schválený

 

 
Rozpočtové opatřní č. 2 Hrušovansko.pdf 11.5.2018
Návrh rozpočtu obce Pravice na rok 2018.pdf 17.4.2018 - 3.5.2018
Rozpočtové opatření č. 1 2018 ZSO Hrušovansko.pdf 13.4.2018
Střednědobý výhled rozpočtu ZSO Hrušovansko na roky 2019 - 2020.pdf 4.3.2018
Rozpočet ZSO Hrušovansko na rok 2018.pdf 4.3.2018
   
Rozpočet ZSO Hrušovansko na rok 2018 návrh.pdf 28.2.2018
Střednědobý výhled rozpočtu ZSO Hrušovánsko na roky 2019, 2020.pdf 28.2.2018
Střednědobý výhled rozpočtu 2108-2020.pdf DSO rekultivace skládky Pravice 24.1.2018
Rozpočet DSO Rekultivace skládky Pravice na rok 2018.pdf 24.1.2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Pravice na roky 2019 a 2020.pdf 22.1.2018
Schválené rozpočtové provizorium na rok 2018.pdf 22.1.2018
Oznámení o zveřejněných dokumentech NIVA.pdf Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 a 2020 - NIVA.pdf Rozpočet na rok 2018 - NIVA.pdf 18.1.2018
Rozpočtová opatření 2017 a Rozpočtové provizorium na 2018 Zájmové sdružení obcí Hrušovansko.pdf 19.12.2017
Rozpočtové provizorium na rok 2018.pdf 12.12..2017 -28.12.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Pravice na roky 2019,2020.pdf 12.12.2017 - 28.12.2017
Rozpočet DSO NIVAna rok 2018.pdf 28.11.2017
Návrh rozpočtového provizoria na rok 2018 ZSO Hrušovansko.pdf 20.11.2017
Návrh závěrečného účtu DSO rekultivace skládky Pravice za rok 2016, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016, Inventarizační zpráva, Příloha, Výkaz zisků a ztráty, Rozvaha, Fin2-12M.pdf 9.6.2017

Rozpočet DSO rekultivace skládky Pravice na rok 2017 .pdf

28.4.2017

Oznámení závěrečný účet ZSO Hrušovansko Středndobý výhled rozpučtu ZSO Hrušovansko na roky 2018 2019 Rozpočet ZSO Hrušovansko na rok 2017.pdf

18.4.2017
Rozpočet obce Pravice 2017 - návrh .pdf

 

5.4.2017 - 25.4.2017

Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu.pdf  DSO NIVA

22.3.2017

Oznámení o zveřejnění rozpočtu.pdf DSO NIVA

22.3.2017

Rozpočtový výhled obce Pravice 2017 a 2018.pdf

17.3.2017

Rozpočtové provizorium obce Pravice 2017.pdf

13.3.2017

FIN_40_zkrácená (2) (1).pdf Rozpočet 2017 návrh.pdf Rozpočtový výhled 2018-2019.doc závěrečná zpráva.pdf zpráva_auditora_2016 (2).pdf ZSO Hrušovansko

10.3.2017 - 28.3.2017

Rozpočet DSO rekultivace skládky Pravice na rok 2017.pdf

9.3.2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 NIVA.pdf

30.11.2016

Rozpočet 2016 obce Pravice schválený.pdf

 

Rekultivace skládky Pravice:  Návrh_ZU_2015[2].pdf 

FIN2-12_2015[2].pdf Příloh_2015.pdf 

ROZVAHA_2015.pdf VZZ_2015.pdf Zpráva_audit_2015.pdf

13.6.2016 - 29.6.2016
Návrh Záv účtu DSO NIVA 2015 + zpráva + výkazy.pdf 9.6.2016 - 27.6.2016
Rozpočet obce Pravice pro rok 2016 - návrh[1].pdf 3.5.2016 - 25.5.2016
Návrh rozpočtu rekultivace skládky Pravice .pdf  16.3.2016
 Rozpočet ZSO hrušovansko návrh A - B na rok 2016 Závěrečný účet a Hospodaření ZSO Hrušovansko Zpráva o vysledcích přezkoumání hos. ZSO Hrušovansko[2].pdf  26.2.2016 - 14.3.2016
Návrh rozpočtu DSO NIVA 19.2.2016
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016  DSO NIVA  15.12.2015
 návrh rozpočtu ZSO Hrušovansko 30.11.2015 - 16.12.2015
Rozpočet obce Pravice pro rok 2015 - schválený  
Rozpočet obce Pravice pro rok 2015 - návrh 10.4.2015 - 27.4.2015
REKULTIVACE SKLÁDKY PRAVICE ROZPOČET 2015.pdf 10.3.2015 - 27.3.2015
 
Název   závěrečný účet

závěrečný_účet_rekultivace_skládky_Pravice_2017.pdf, 

přezkum_DSO_2017.pdfV040-201712K01.pdfV060-201712K01.pdfV061-201712K01.pdfV062-201712K01.pdf

29.6.2018
Závěrečný účet DSO NIVA 2017.pdfDSO NIVA - zpr přezkum 2017 komp.pdfDSO NIVA 2017 výkazy.pdf 11.6.2018
Závěrečný účet rekultivace skládky  Návrh_ZÚ_DSO_2017.pdf, přezkum_DSO_2017.pdfV040-201712K01.pdfV060-201712K01.pdfV061-201712K01.pdfV062-201712K01.pdf 11.6.2018
 Závěrečná účet obce Pravice za rok 2017.pdfZpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2017.pdfVýkazy 2017.pdfInventarizační zpráva hlavní komise za rok 2017.pdf  8.6.2018

Schválený závěrečný účet včetně zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2017 ZSO Hrušovansko.pdf

3.4.2018

Závěrečný účet ZSO Hrušovansko.  2017 a hospodaření ZSO Hrušovansko za rok 2017

6.3.2018

Závěrečný účet obce Pravice za rok 2016, Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Pravice za rok 2016, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha a Inventarizační zpráva za rok 2016).pdf

12.6.2017

Závěrečný účet DSO NIVA za rok 2016.pdf a zpráva  o výsledku přezkoumání hospodaření DSO NIVA k 31.12.2016

19.5.2017

Závěrečný účet obce Pravice za rok 2015 a Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Pravice k 31.12.2015.pdf

13.6.2016 - 30.6.2016

Zpráva auditora k 31.12.2015, společnosti DBS. s.r.o.[1].pdf

9.5.2016

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Niva a závěrečný účet za ro 2014

12.6.2015

 Závěrečný účet rekultivace skládky Pravice .za rok 2014. Zpráva o výsledcích přezkoumaní, hospodaření rekultivace skládky Pravice k 31.12.2014 pdf

11.6.2015 - 27.6.2015

Závěrečný účet obce Pravice za rok 2014. Zpráva o výsledcích přezkoumaní hospodaření obce Pravice k 31.12.2014  

3.6.2015

Závěrečný účet ZSO Hrušovansko, Hospodaření ZSO Hrušovansko za rok 2014 

27.3.2015
chcete-li uložit některý dokument z níže uvedených tabulek přímo k sobě do počítače, potom klikněte pravým tlačítkem myši na název požadovaného dokumentu a rozbalí se Vám na obrazovce nabídka Vašeho prohlížeče. V této nabídce vyberte položku "Uložit cíl jako..." a pak už si jen vyberte, kam chcete dokument uložit.
Pozn.: tento postup je platný pro prohlížeče Internet Explorer. Používáte-li jiný typ prohlížeče webových stránek, pak by měl být postup při přímém uložení dokumentu podobný.
Náš tip:
Dokumenty v PDF formátu je možné prohlížet pokud máte u sebe v počítači nainstalovaný software Adobe Acrobat Reader. Pokud máte o tento program zájem, pak je k dispozici zdarma ke stažení na následující adrese:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html
pravice_bottom.jpg