facebook

icon posta

telefon: +420 515 277 147

email: pravice@obecpravice.cz

adresa: Pravice 70, 671 78

IČO: 00636 932

Co je to Czech POINT?

Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místo Czech POINTu na Obecním úřadě v Pravicích poskytuje v úředních hodinách, tyto služby: 
Výpisy z veřejných evidencí:
  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí 

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstříku trestů

Ceník

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 100,- Kč    0,- Kč

E-Shop

Výše uvedené ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (kromě výpisu z RT) si můžete objednat pomocí formuláře České pošty (přičítá se poštovné).  

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
  • Obchodní rejstřík - IČ subjektu
  • Živnostenský rejstřík  - IČ podnikatele / fyzické osoby
  • Katastr nemovitostí - Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Více informací o Czech POINTU na www.czechpoint.cz

obec na web

logo

logo

vase cesty k bezpeci

erb
Obec Pravice